Ficánkoló Óvoda

Szeretettel köszöntöm Önt, kedves Látogató a Ficánkoló Óvoda honlapján!


Engedje meg, hogy néhány mondatban bemutassam intézményünk tágabb és szűkebb környezetét, hogy bepillantást nyerhessen gyermekeink óvodai életébe.

„A jó óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem. A jó óvoda az, ahol legfőbb érték minden gyerek kíváncsisága, kezdeményezése, de főleg játéka, mint a nem tudatos tanulás folyamata. A jó óvoda az, ahol a ráfigyelés, az odafigyelés a gyermeknek lehetőség, a felnőtteknek kötelesség. A jó óvoda természetes emberi kapcsolatokat ajánl.”
/Hűvös Éva/

Óvodánk a Móri–árok dél–keleti szélén, Székesfehérvár határától 5 km–re helyezkedik el. A megyeszékhely közelsége munkalehetőséget biztosít a családok számára, a kulturális programok is könnyen elérhetőek. A nagyvárostól néhány kilométernyire mégis egy csendes, nyugodt, élhetőbb környezet tárulkozik fel az itt élők számára. A közösség összetartó ereje az erkölcsi és viselkedésbeli normák betartása erősíti és életben tartja a hagyományokat. A faluban nagy erőfeszítéseket tesznek a civil szervezetek és az önkormányzat, hogy a faluközösség kultúráját, hagyományait ápolják és megőrizzék. Minden igyekezetükkel azon dolgoznak, hogy az itt élő emberek ne a városi személytelen csillogást, hanem az itt fellelhető személyes kapcsolatokat tartsák fenn, és a helyi szerveződéseket támogassák. A község a gazdasági környezet szempontjából is nagymértékű fejlődést mutat. Új utak épülnek, a meglévő épületek szépülnek. A közelmúltban óvodánk épülete is teljes felújítást nyert: külső és belső szigetelés, ablakcsere, fűtés–korszerűsítés és napelemek telepítése történt. Intézményünk udvara, büszkén mondhatjuk, hogy párját ritkítja: smaragdzöld gyepszőnyeg, változatosan telepített díszfák, gyümölcsfák, bokrok és virágok díszítik, s nyújtanak lehetőséget a természet megfigyelésére. Árnyas és napos, dimbes-dombos lankásokon elhelyezett fajátékokon mozoghatnak, játszhatnak gyermekeink. Intézményünk két vegyes csoportjában öt óvodapedagógus és két dajka, valamint egy konyhai alkalmazott látja el a nevelési feladatokat.

Az itt dolgozók lelkiismeretesen, szaktudásuknak és emberségüknek legjavát nyújtva végzik napi feladataikat. Tesszük mindezt abból a meggyőződésből, hogy minden hozzánk járó gyermek képességeit kibontogassuk, lelkét simogassuk, társas kapcsolatainak alakításában segítsük. Reményeink szerint minden szülő nyugodtan bízza ránk féltett kincsét, a gyermekét, mert mi igaz kincshez méltón bánunk mindannyiukkal. Pedagógiai Programunk az „Óvodai Nevelés Játékkal, Mesével” minősített program adaptációja. A jó néhány évvel ezelőtti programválasztásnál azért a játékkal–mesével nevelést választottuk, mert a modern pszichológiai ismeretek alapján tudjuk, hogy a játék a kisgyermekkor legfejlesztőbb tevékenysége (ONOAP). A program elsődleges sajátossága, hogy a játék örömforrás, mely önkéntes, szabadon választott tevékenység, a gyermek belső szükségletéből fakad. Abból a belső feszültségből ered, hogy a körülötte lévő világot befogadnia és értelmeznie kell. A játékhoz nyugodt légkört, megszakítás nélküli játékidőt, fejlesztő játékszereket és sok élményt nyújtunk.

„… a játék út a gyermekek számára annak a világnak megismeréséhez, amelyben élni fognak, amelyet megváltoztatni hivatottak.”
/M. Gorkij/

A nevelés másik pillére a játék mellett a mese. A játék a világról szerzett benyomások cselekvéses elrendezése és ezt egészíti ki a mese, amely a szavak segítségével teszi ugyanezt. A mesékben átélt élmények ráébresztik a gyermekeket a mese és a valóság megismerésére, a természeti és emberi változásokra, a környezet sokféleségére, a másságra.

A mesehallgatás, a versmondás, a verses szöveggel kísért játék, a bábszínház, a dramatizált mese azon túl, hogy hozzájárul a gyermek jó közérzetéhez, az anyanyelvi nevelés semmi mással nem pótolható lehetősége. Olyan beszédhelyzet, amely erős, tartós, önkéntelen figyelmet vált ki. Elsődleges forrásaink a magyar népmesék és gyermekmondóka gyűjtemények, ezekből választjuk ki a meséket, verseket úgy, hogy minden korcsoport igényeihez igazodjanak. A mesélés a „csend szigete”, s naponta ismétlődő tevékenység.

Nagy hagyománya van intézményünkben a megfelelő életritmust biztosító folyamatos, rugalmas napirendnek. A gyermekek biztonságérzetét, érzelmi stabilitását a naponta ismétlődő tevékenységekkel is erősítjük. Mindezeket biztosítjuk a mindennapi mesével, az énekléssel, rajzolással, kézimunkával és az időjárás függvényében lehetőleg az udvaron történő mozgással.

Legfontosabb feladatunk: a gyermekek egészséges személyiségének kibontakoztatása. Mindennek érdekében alkalmazzuk a differenciált nevelést, az egyéni bánásmódot, ezzel minél több esélyt teremtve a képességekhez mért fejlődésre, hogy alkalmassá váljanak az iskolai élet megkezdésére.

Mindennapjainkról bővebben a Pedagógiai Programunkban, és az intézmény Házirendjében olvashat!

Szeretettel várjuk Önöket gyermekeikkel együtt!

Óvodai közösségünk nevében:

Harangozó Péterné
óvodavezető

Zöld Óvoda